fredag 15. oktober 2010

Sosiale medier - 10 krav til ledere

Sosiale medier fører til en revolusjon innen kommunikasjon på linje med introduksjonen av internett og mobiltelefonen. Det er allerede flere nordmenn hver dag på Facebook enn det er nordmenn som åpner en bok og vi bruker som nasjon mer tid på å Facebook enn vi bruker på å lese bøker.

Facebook er kun et av de mange sosiale medier som vokser frem, medier som beveger seg i en retning hvor de betyr mer og mer for bedrifter, organisasjoner og myndigheters evne til å kommunisere effektivt, tiltrekke seg dyktige medarbeidere og selge varer.

Sosiale medier blir et kraftig kommunikasjonsverktøyet for flere og flere virksomheter. Dermed blir det også et lederansvar å forstå sosiale medier og å lede virksomheten til å benytte disse riktig.

Jeg prøver meg på en liste over 10 krav til ledere som skal føre sin virksomhet inn i en verden hvor mer og mer kommunikasjon og salg flyttes til sosiale medier.


1. Du må vite hvilke sosiale medier som betyr noe i Norge. Ingen virksomheter kan konsentrere seg om alle sosiale medier. Du må vite hvilke som er de viktigste, her skjer endringer kjapt. I øyeblikket eksploderer bruken av LinkedIn mens Nettby kollapser.
2. Du må vite hvilken tilstedeværelse virksomheten har i sosiale medier i dag. Hvordan er virksomheten synlig på Facebook, LinkedIn, Twitter, Wikipedia og YouTube? Er du tilfreds eller er det rom for forbedringer? «Eier» bedriften denne tilstedeværelsen selv eller er det noen utenfor organisasjonen som styrer hvordan dere oppleves i sosiale medier?
3. Du må sikre at virksomheten har gode guidelines for bruk av sosiale medier. Medarbeiderne kan ved hjelp av sosiale meder dramatisk øke sin effektivitet og bidra til å løfte virksomheten frem på nett. Men de kan også ødelegge mye. Se mine tanker om hvordan retningslinene kan utformes.
4. Du må kraftfullt stille deg bak virksomhetens guidelines og markedsføre disse. Som leder bør du si at virksomheten skal omfavne sosiale medier. De er et verdifullt verktøy for å bedre kommunikasjonen internt og eksternt. Så må du vise til at guidelines nå er på plass og oppfordre medarbeiderne til å bruke sosiale medier og gjøre det i tråd med virksomhetens guidelines.
5. Du må bruke sosiale medier selv. En leder som nekter å bruke sosiale medier vil oppleves like gammelmodig som en leder som nekter å bruke internett eller mobiltelefon. For å forstå sosiale medier må du benytte disse, og husk at å lykke via sosiale medier kan være mange ganger så viktig som å snakke.
6. Du må fortelle medarbeiderne dine hvordan du bruker sosiale medier. Inspirer medarbeiderne ved å vise hvordan du selv gjør en bedre jobb via sosiale medier. Følger du noen på Twitter? Får du faglige innspill fra grupper på LinkedIn? Forbereder du deg til møter vha sosiale medier? Bruker du vennelister på Facebook for å kunne kommunisere målrettet? Hva ser du på av overvåkningen virksomheten har satt opp av synligheten man har i sosiale media?
7. Du må sikre at bedriften arbeider for å størst mulig avkastning på tilstedeværelsen i sosiale medier.God utnyttelse av sosiale medier krever ressurser, du må lære opp medarbeidere, tid skal dedikeres til arbeid med sosiale medier og kanskje skal du bruke noe eksterne ressurser. Sosiale medier kan være en kraftfull kostnadskutter ved at de gir mulighet til å redusere eller trappe ned andre aktiviteter. Da må du også måle avkastningen på investeringene i sosial medier. Målemetoder for ROI i sosiale medier er tema for neste nyhetsbrev fra Klokere.no
8. Du må ha et bevist forhold til hvordan bedriften rekrutterer via sosiale medier. Med sosiale medier blir virksomheten langt mer åpen mot omverden. Unyttes denne åpenheten fra virksomheten selv og medarbeidere aktivt når man skal rekruttere? Skjønner man av LinkedIn at virksomheten oppfører seg pent overfor medarbeidere som slutter. Får de anbefalinger av den tidligere sjefen sin der? Kommer de tilbake igjen?
9. Vær nysgjerrig – og hyggelig! Aldri har mediebruken endret seg raskere. Det gir mulighet for mye læring og moro, på jobb og privat. Men kunnskapen og gleden kommer ikke av seg selv. Vær nysgjerrig og lær, kanskje er den beste læremesteren 10-åringen hjemme? Husk også at sosiale medier er arena hvor sur kritikk og overdrevent bruk av autoritet ser svært lite elegant ut. Bruk smil, høflighet, gi ros, si takk og
10. Du kan ikke delegere bort ansvaret for sosiale medier. Sosiale medier vil forme mye av omverdens syn på din virksomhet, det blir en viktig kanal for kommunikasjon, salg, rekruttering. Riktig brukt kan det gjøre medarbeiderne og din egen arbeidsdag mer effektiv. Som leder kan du delegere bort mye av arbeidet med sosiale medier, men du bør ikke si at du ikke bryr deg om eller interesserer deg for sosiale medier. Da er du en dårlig leder i 2010.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar